Școala Altfel

O activitate de succes Școala altfel:  Să știi mai multe, să fii mai bun!

”Cunoaște și protejează patrimoniul cultural național”

 

”Prosperitatea nemeritată este pentru cei fără minte un prilej de-a judeca greşit. De aceea adesea păstrarea bunurilor pare mai grea decât dobândirea lor.”

Demostene

 

 

 1. Fișa de activitate:

 

Numele și adresa unității de învățământ aplicante:

COLEGIUL NAȚIONAL „NICU GANE”, Str. Sucevei, Nr. 105, Fălticeni, jud. Suceava

Nivelul/nivelurile de învățământ: GIMNAZIAL și LICEAL

Numărul elevilor din școală: 1200

Numărul cadrelor didactice din școală: 60

Coordonatorii activității (nume și prenume, funcție, date de contact):

CAULEA IOAN, Profesor de științe socio-umane, Consilier educativ, Tel: 0745027072

ONICIUC LILIANA , Profesor de chimie, Responsabilul comisiei de combatere a violenței în mediul școlar , Tel:0722790977

 

 1. Titlul activității: ”Cunoaște și protejează patrimoniul cultural național”
 2. Domeniul în care se încadrează: Cetățenie democratică și responsabilitate socială
 3. Scopul activității: Încurajarea atât a populației, cât și a instituțiilor publice și private să raporteze cazurile de trafic ilicit de bunuri culturale și mobile.
 4. Obiectivele educaționale:

 informarea populației cât și a instituțiilor publice și private cu privire la traficul ilicit de bunuri culturale mobile

 informarea tinerei generații privind pedepsele și sancțiunile aplicate în acest caz

 încurajarea tinerei generații în a semnala și raporta organelor abilitate orice suspiciune de trafic ilicit

 creșterea gradului de sensibilizare și conștientizare a cetățenilor cu privire la prejudiciile grave pe care le produce traficul ilicit de bunuri culturale mobile

 

 1. Elevi participanți: număr total de participanți, procent de participanți din numărul total de elevi din grupul țintă:

 

62 elevi, 5,16% din totalul elevilor din școală

 

 1. Durata și locul desfășurării activității:

 

3 ore  (de la 10-12) în  Amfiteatrul colegiului-prezentare power point de către reprezentantul Inspectoratului de Poliție Suceava ,Serviciul  Investigații Criminale

12-13Vizitarea Muzeului ”ION IRIMESCU” Fălticeni

 

 1. Descrierea activității. Descrieți pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri, menționând elementele de succes ale acesteia (conținut, metodele, sarcini de lucru, caracter interdisciplinar, parteneriate etc.)

 

Având în vedere obiectivul”Încurajarea atât a populație cât și a institițiilor publice și private să raporteze cazurile de trafic ilicit de bunuri culturale și mobile”,Inspectoratul General al Poliției Române,realizează campanii informare și măsuri educative de în vederea creșterii gradului de sensibilizare și conștientizare a cetățenilor cu privire la prejudiciile grave pe care le produce  traficul ilicit de bunuri culturale și mobile.

Polițiștii din cadrul I.P.J. Suceava au participat în ziua de 23.05.2017,în cadrul Programului școlar”Școala Altfel”la o serie de activități privind cunoașterea și protejarea patrimoniului cultural national.

Activitatea s-a desfășurat în două părți.

În prima parte au fost prezentate informații privind tema mai sus menționată-prezentare power-point.

În a doua parte s-a vizitat muzeului ”ION IRIMESCU” Fălticeni.

 

.

Metode folosite: Brainstorming, Proiect, Lucrul în echipă, Problematizarea, Explicația ,Chestionarul

Sarcini de lucru: Promovarea activității (afiș, poster),

Caracter interdisciplinar:, Chimie, Psihologie,Educație artistică,Educație plastic,Istorie,Geografie

Parteneriate: Inpride, , Cronica de Fălticeni, VivaFM si News Fălticeni.

 

 1. Descrieți rezultatele obținute în urma activității:

 

Elevii participanți au conștientizat importanța cunoașterii și protejării patrimoniului cultural național:

 încurajarea populației să raporteze cazurile de trafic ilicit de bunuri culturale mobile

 identificarea principalelor modalități de cunoaștere și protejare a patrimoniului cultural românesc

 realizarea de materiale de promovare a patrimoniului cultural național

 proiectarea de activităţi de promovare a patrimoniului cultural național

 atitudinea pozitivă faţă de patrimoniului cultural național

 

.

 1. Precizați dacă elevul/profesorul/părinții și-au manifestat dorința de continuare a acestei activități și modalitatea în care puteți asigura acest lucru:

 

Activitatea se află la prima ediție,elevii au fost extreme de receptivi la materiale prezentate și la tot ce înseamnă identitatea națională. Elevii au fost extreme de curioși și interesați de materiale prezentate.Au pus mereu tot felul de întrebări pe parcursul derulării materialelor.

Părinții au fost foarte receptivi,dorind ca asemenea activități să aibă loc și mai des.

La finalul activității fiecare elev a primit o diplomă  de participare personalizată și o brățară cu tricolorul . Vom avea sprijinul conducerii școlii în a realiza și alte întâlniri de acest fel.

 

 1. Motivația propunerii activității ca fiind cea mai… (maximum ½ pagină): argumente ale cadrelor didactice, elevilor, părinților.

 

Alegerea activității ca fiind cea mai relevantă pentru participarea la acest concurs a fost făcută în urma consultării cu ceilalți colegi și cu conducerea școlii. Au fost luate în calcul mai multe aspecte: încadrarea într-un eveniment celebrat la nivel internațional;traficul de bunuri culturale mobile, regional și național; coerența scop – obiective – rezultate; caracterul interdisciplinar al activității (folosirea cunostințelor din discipline precum:, chimie, psihologie,educație artistică,educație plastic,istorie,geografie – cu referire la schimbarea de atitudine față de promovarea și păstrarea patrimoniului national cultural abordarea inovativă (participarea unui inspector de poliție de la Serviciul  Investigații Criminale),conținut stimulativ (realizarea diplomelor și a brățărilor cu tricolorul);

Sustenabilitate (continuarea activităților de acest gen, promovarea lor în mass-media); impactul la nivelul unității de învățământ (schimbări atitudinale).

Activitatea desfășurată a fost una de succes datorită implicării responsabile a unui mare număr de elevi ai școlii, Mai mult, activitatea este una foarte importantă deoarece urmărește schimbarea atitudinii elevilor față de. promovarea și păstrarea patrimoniului national cultural.

 Astfel, elevii – cea mai importantă resursă a viitorului – vor conștientiza să raporteze cazurile de trafic de bunuri culturale mobile., “ – prof. Elena Cristina Nechifor, Director al Colegiului Național „Nicu Gane” Fălticeni.

Am ales să fac parte din grupul care a participat la aceste activități din săptămâna ”Școala Altfel”pentru că subiectul mi s-a părut extreme e interesant și de maximă actualitate.Am urmărit în mass-media faptele  reprobabile ale unor traficanți de bunuri culturale,am vizionat și o serie de filme cu această temă.”Andra Chelaru X –C, Reprezentanta Consiliului Elevilor .

 

 1. Atașați cele mai relevante mărturii ale elevilor/profesorilor/părinților referitoare la activitatea propusă.

“Scopul acestei activități şi al tuturor românilor este să-i facem pe oamenii să se gândească mai mult la patrimonial cultural românesc cartea de identitate a unui popor”.Dr.Babiuc Ionelia-părintele unui elev participant la activitate

Vreau să mulțumesc pe această cale elevilor pentru participare ,implicare și devotament.

Prof.Oniciuc Liliana

 1. Atașați ”dovezi” ale activității (fotografii, filme, documente etc.).

Fotografii