Ofertă educațională

Colegiul nostru vă oferă opţionale atractive, cu caracter inter şi transdisciplinar.

Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020:

CLASA a V-a

1 clasă a V-a de 25 locuri.

 

CLASA a IX-a

 Profilul real – 4 clase, SPECIALIZĂRILE:

— matematică-informatică – 3 clase cu 84 de locuri din care:
* 28 de locuri cu predare intensivă a informaticii;
* 28 de locuri cu predare intensivă a limbii engleze;
* 28 de locuri cu predare neintensivă a informaticii.
— ştiinţele naturii – 1 clasă cu 28 de locuri;
Profilul umanist – 4 clase, SPECIALIZĂRILE:
— filologie – 2 clase, limbi străine, 56 de locuri;
— ştiinţe sociale – 2 clase cu 56 de locuri.

Pentru realizarea obiectivelor educaţionale colegiul nostru este dotat cu:

 • 40 săli de clasă;

9 cabinete şi laboratoare:

 • laborator de fizică dotat cu calculator ;
 • laborator de chimie dotat cu laptop şi video-proiector;
 • laborator de biologie dotat cu calculator şi imprimanta multifuncţională;
 • 5 laboratoare de informatică (dotate cu 110 calculatoare PENTIUM 4, un laptop şi video-proiector), din care două sunt laboratore AEL;
 • cabinet metodic de limba şi literatura română dotat cu laptop, videoproiector ?i imprimantă multifuncţională;
 • cabinet de limba engleză dotat cu calculator;
 • cabinet de geografie dotat cu laptop şi video-proiector;
 • cabinet de ştiinţe socio-umane cu laptop şi video-proiector;
 • cabinet de istorie cu video-proiector;
 • amfiteatru cu 100 de locuri;
 • bibliotecă cu peste 27.000 de volume dotată cu calculator ;
 • Centru de documentare şi informare (CDI) dotat cu 3 calculatoare conectate la Internet, videoproiector;
 • biblioteca engleză cu 3.500 de volume;
 • internat cu 200 locuri;
 • cantină cu 300 locuri;
 • sală de discotecă (în curând va fi sală multimedia pentru audiţii);
 • 2 săli de sport;
 • teren de sport şi stadion;
 • Centru englez de resurse şi perfecţionare;
 • cabinet de asistenţă psihopedagogică dotat cu laptop şi video-proiector.