Scurt istoric

Colegiul Național “Nicu Gane” în câteva rânduri

 

 

3 septembrie 1870 – comitetul permanent pentru înfiinţarea gimnaziului cere Ministerului Instrucţiunii Publice autorizaţia de funcţionare a gimnaziului, autorizaţie ce se eliberează în octombrie 1870.
2 noiembrie 1870 – ÎŞI DESCHIDE CURSURILE GIMNAZIUL “ALEXANDRU IOAN I” CU O CLASĂ DE 20 DE ELEVI.

I. 1870-1892 – Gimnaziul “Alexandru Ioan I”
Profesori: Vasile Balomir, Nicolae Beldiceanu, V. T. Lovinescu, A. R. Wagner;
Elevi: Arthur Gorovei, Ştefan Şoldănescu.

II. 1892-1923 – Gimnaziul “Alecu Donici”
iarna 1892 – mutarea în noul local de şcoală;
1893 – se înfiinţează biblioteca;
În condiţiile ministeriatului Spiru Haret şi ale Legii Învăţământului din 1898, se înfiinţează în toamna lui 1920 primele clase de liceu.
Profesori: Nicolae Apostol, George Stino, Anastase Spiridonescu, Mihai Stamatin ş.a.
Elevi: Mihail Sadoveanu, Eugen Lovinescu, Aurel Băeşu, Constantin Ureche, Aurel George Stino, Anton Holban, Vasile Ciurea, Despina Sadoveanu ş.a.
SEMICENTENAR 1921

III. 1923-1948 – Liceul “Nicu Gane”
1 aprilie 1923 – aprobarea Ministerului Instrucţiunii publice pentru ridicarea gimnaziului la rangul de liceu;
1928 – 1934 – noi legi ale învaţământului în România;
Profesori: George Stino, Dan Protopopescu, Virgil Tempeanu, Grigore Ilie, Nicolae Tolea, Sorin Gorovei, Gheorghe Ursu, Vasile Ciurea ş.a.
Elevi: Ion Irimescu, Jules Cazaban, Grigore Vasiliu-Birlic, Petre Jitaru, Mihai Şerban, Nicolae Grigoraş, Horia Lovinescu, Gheorghe Diaconescu, Aurel Loghin, Constantin Ciopraga, Mihai Gafiţa, Mihai Băcescu ş.a.
1928-1929 – prima serie de liceu cu durată de 7 ani;
1934-1935 – se trece la liceu cu durata de 8 ani.

IV. 1948 – 1989 – liceul în anii postbelici

1948 – o nouă lege a învăţământului, liceul ia denumirea de Şcoala Medie Mixtă Nr. 1 Fălticeni, de 11 ani;
1964 – se înfiinţează laboratorul de fizică de către profesorul Constantin Popa;
1969 – funcţionează cu numele de “Liceul Nr. 1 Fălticeni”;
1970 – SĂRBĂTOAREA CENTENARULUI LICEULUI ŞI REDOBÂNDIREA NUMELUI;
1970 – apariţia monografiei liceului scrisă de prof. Mihai Iacobescu şi prof. Gheorghe Gafencu;
1977 – transformarea în liceu mecanic şi cu clase de matematică-fizică.
Elevi: Dan Nemţeanu, Nicolae Labiş, Ştefan S. Gorovei, Grigore Ilisei, Elena Ştefoi ş.a.
Societatea de Ştiinţe Filologice şi-a adus participanţii din ţară la sesiunile Mihail Sadoveanu (1980),Eugen Lovinescu (1981), Nicolae Labiş (1986) şi Nicu Gane (1988);
1988 – se iniţiază Zilele Liceului la care participă, de-a lungul anilor, absolvenţi iluştri.

V. La hotarul dintre milenii
1990 – Liceul “Nicu Gane” redevine liceu teoretic având clase de matematică-fizică, chimie-biologie, informatică, filologie, limbi străine, istorie-ştiinţe sociale şi educaţie fizică;
1991 – se înfiinţează laboratorul de informatică;
1993 (14-15 iulie) – comemorarea lui Eugen Lovinescu la 50 de ani de la moarte, cu participarea acad. Constantin Ciopraga, acad. Eugen Simion, a mai multor universitari şi a lui Mircea Tomuş (Secretar de Stat în Ministerul Culturii);
1994 – apare seria nouă a “Revistei Noastre”;
– realizarea cabinetului de limba engleză;
19-20 mai 1995 – sărbătorirea a 125 de ani de la înfiinţarea Liceului “Nicu Gane”;
1999 – Liceul Teoretic “Nicu Gane” devine Colegiul Naţional “Nicu Gane”;
2000 – laboratorul de informatică a fost modernizat;
2001 – aniversarea lui Eugen Lovinescu prin sesiune ştiinţifică;
– sărbătorirea acad. Constantin Ciopraga la 85 de ani;
2001, 2002 – realizarea si apariţia anuarelor colegiului;
2002, 2003 – “Revista Noastra” este laureată la faza naţională a concursului revistelor şcolare;
2003 – a fost amenajat cel de-al doilea laborator de informatică ;
– cabinetul de literatură este adaptat curriculumului şcolar actual;
– apare a doua monografie “Colegiul Naţional Nicu Gane (1870-2003)” scrisa de prof. Mioara Gafencu şi prof. Sorin Gafencu;
2004 (iunie) – vizita participanţilor la Olimpiada Naţională de Limba Română a minorităţilor;
2005 (martie) – găzduirea manifestărilor din cadrul Săptămânii Francofoniei, cu participarea TV5;
– se adoptă sloganul “Educaţie pentru toţi cei dispuşi să o primească”;
– (mai) – reuniunea coordonatorilor de proiect Commenius din Letonia, Lituania si Germania;
– se statorniceşte spectacolul elevilor dedicat parinţilor;
– (6 decembrie) – Colegiul Naţional “Nicu Gane” găzduieşte Simpozionul Naţional “Nicolae Labiş”, cu participarea doamnei Margareta Labiş, a prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, a unor scriitori, inspectori şcolari şi a profesorilor de limba şi literatura română din municipiu şi din zonă.
2006 – (februarie) – reuniune de lucru a ANPRO (Asociaţia Naţională a Profesorilor de limba şi literatura română) cu tema PROIECTUL”Cercuri de lectură”;
– Simpozion Eugen Lovinescu;
– (septembrie) – se inaugurează laboratorul AEL – realizat cu sprijinul Primariei şi al Consiliului reprezentativ al părinţilor;
– încep lucrările de consolidare şi reabilitare la corpul principal al instituţiei, care datează din 1892;
– (29 noiembrie – 2 decembrie) – reuniune a participanţilor, elevi si profesori, din Italia, Turcia, Estonia, Letonia şi din Colegiul “Nicu Gane” la Proiectul Comenius “Metode creative de stimulare a învăţării limbilor străine”.
2007 – Se obţin primele premii internaţionale din istoria şcolii: Alexandra Corbu, locul IV la Olimpiada Internaţională de Filozofie (îndr. prof. Cristina Nechifor) şi Premiul I la Festivalul muzical al elevilor de la San Nicandro Garganica – Italia, unde colegiul nostru a fost reprezentat de: Aniţa Gheorghe, Andron Alexandra, Covataru Claudia, Leţi Mădălina.
2008 – din 18 iunie la C.N. “Sf. Sava” Bucureşti s-a fondat “Alianţa Colegiilor Centenare”, din care facem parte alături de alte 20 de colegii.