FORMARE PROFESIONALA IN WEB DESIGN SI E-COMMERCE LA STANDARDE EUROPENE

Titlul proiectului: „FORMARE PROFESIONALA IN WEB DESIGN SI E-COMMERCE LA STANDARDE EUROPENE

Programul: Erasmus+

Acțiunea cheie 1 (KA1): Learning Mobility of Individuals

Tipul Acțiunii: VET learner and staff mobility

Runda: 2017

Nr. Contract: 2017-1-RO01-KA102-036269

Organizația partener / Furnizorul de formare profesională: WBS TRAINING AG, Dresden, Germania

Beneficiari/ Grup țintă: 32 elevi de liceu, clasa a X-a, Profil Real, Specializarea Matematică-informatică, intensiv Informatică

Durata derulării proiectului: 01.09.2017 – 31.08.2019

Perioada de stagiu de formare profesională:

 • Flux 1 : 04.06 – 15.06.2018 (16 elevi)
 • Flux 2 : 03.06 – 14.06.2019 (16 elevi)

Coordonator proiect: Prof. Ioan Caulea

Însoțitori elevi în stagiu: Prof. Ioan Caulea, Prof. Florin Ilincăi

:

OBIECTIVUL GENERAL / SCOPUL PROIECTULUI: asigurarea calitatii in formarea profesionala initala si continua, printr-un stagiu de pregatire a elevilor de clasa a X-a de la specializarea Matematica-Informatica, Intensiv Informatica, intr-o companie cu experienta in web-design si antreprenoriat, în scopul dobandirii de competente profesionale corespunzatoare noilor cerinte de pe piata europeana a muncii.

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

O1: 32 de elevi isi vor forma competente de utilizare a strategiilor informatice complexe, prin insusirea metodelor si modelelor de succes din domeniile Webdesign-ului si E-Commerce-ului-ului, in scopul facilitarii dezvoltarii personale si a insertiei pe piata europeana a muncii;

O2: 32 de elevi isi vor forma competente antreprenoriale prin dezvoltarea abilitatilor necesare construirii website-urilor, in scopul aplicarii ideilor de afaceri in mediul virtual;

O3: 32 de elevi isi vor imbunatati competenţele sociale, culturale si lingvistice, atat in mediul real, cat si cel virtual.

DESCRIERE PROIECT :

32 de elevi de clasa a X-a de la Mate-Info, intensiv Info, vor desfasura activităti practice in domeniul Webdesign-ului intr-o companie din Germania, cu o puternică experientă pe piata formarii profesionale in domeniul IT, in acest fel insusindu-si o pregatire profesionala la standarde europene, in 2 fluxuri (16 elevi, insotiti de 2 profesori in iunie 2018 si 16 elevi, insotiti de 2 profesori in iunie 2019).

La sfârsitul stagiului, fiecare beneficiar va pregăti un raport de activitate.

Pregătirea generală, pedagogică, lingvistică şi culturală, se va realiza atât în ţară, înainte de stagiu, cât şi în timpul stagiului.

Evaluarea şi monitorizarea proiectului  se va desfăşura înainte, în timpul şi după derularea stagiului, conform unui program bine stabilit şi cu ajutorul a diverse resurse şi metode, încheindu-se cu acordarea unui certificat de atestare a competenţelor profesionale la sfârşitul stagiului şi a Documentului de Mobilitate Europass.

Planul de activităţi (Acordul de invatare) al stagiului, negociat şi stabilit de comun acord cu partenerii externi, are sarcini clare pentru fiecare partener. Acest PLAN de activitati cuprinde urmatoarele unitati de competente:

 1. Planificarea proiectului web;
 2. Crearea mediului de dezvoltare a proiectului web;
 3. Crearea website-ului si prezentarea rezultatelor;
 4. Dobandirea de abilitati antreprenoriale;
 5. Dezvoltarea proiectului si a abilitatilor de prezentare;
 6. Dobandirea si imbunatatirea competentelor personale si sociale.

Limba in care se va derula stagiul practic este Engleza.

Rezultatele preconizate ale proiectului:

 • dobândirea de noi competenţe practice in domeniul Webdesign-ului si al afacerilor din mediul virtual,
 • abordarea cross-curriculara a educatiei (Informatica, Limba engleza, Educatie antreprenoriala, Economie),
 • creşterea motivaţiei învăţării,
 • facilitarea inserţiei pe piaţa muncii europene după terminarea studiilor,
 • imbunatatirea abilităţilor de comunicare într-o limbă straina, de lucru în echipa şi într-un mediu cultural diferit,
 • creşterea prestigiului şcolii şi a dimensiunii ei europene.

 

 

 

Lasă un răspuns