Conferința multiregională “EU RO Governance”

Asociația EuroDEMOS implementează proiectul ”Cunoașterea politicilor de coeziune, factor de consolidare a identității europene” (Knowing the cohesion policy, factor of consolidating the European
identity), cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, în perioada martie 2018 – martie 2019 în România.
Proiectul are ca scop creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice cu privire la rolul politicii de coeziune a Uniunii Europene prin mijloace aplicative complementare de promovare ca modalitate de creștere a sentimentului de apartenență al cetățenilor la comunitatea europeană.
Proiectul vizează atingerea următoarelor obiective:
• Creșterea nivelului de cunoaștere a cetățenilor din Regiunea Nord-Est a României cu privire la
impactul politicii de coeziune a Uniunii Europene în regiune.
• Sprijinirea cooperării dintre diferiți actori sociali în ceea ce privește implementarea politicii de coeziune a Uniunii Europene în România.
• Crearea de instrumente durabile de diseminare a informațiilor privind politica de coeziune a Uniunii Europene.
Principalele activități ale proiectului sunt axate pe creșterea vizibilității politicii de coeziune a Uniunii Europene.
1. Cercetare “Politica de coeziune a Uniunii Europene în Iași” – include o consultare civică în Municipiul
Iași privind impactul politicii de coeziune a UE în Iași.
2. Campanie publică de conștientizare în Regiunea Nord-Est – cafenele publice, flashmob, puncte de informare pentru publicul din Regiunea Nord-Est a României
3. Campanie online de conștientizare la nivel național pentru a spori atenția și interesul cetățenilor cu privire la impactul politicilor de coeziune a UE asupra vieții lor.
4. Campanie media de promovare la nivel regional a politicilor de coeziune a UE prin intermediul televiziunii, radioului, mijloacelor de informare scrise.
5. Conferința multiregională “EU RO Governace” va implica actori ca: reprezentanți ai ONG-urilor, reprezentanți mass-media, factori de decizie, reprezentanți ai sectorului de afaceri, reprezentanți ai
sistemului educațional formal, din 5 regiuni din România, într-un spațiu comun de dezbateri și reflecții asupra rolului politicii de coeziune în dezvoltarea comunității, provocări și soluții,  recomandări și mijloace durabile de acțiune.

 

Programul acțiunii este următorul:

http://nicugane.ro/nou/wp-content/uploads/2018/11/Agenda.pdf 

Lasă un răspuns