Proiecte şi parteneriate

I. Parteneri

Prin natura activităţilor pe care le desfăşurăm, partenerii noştri sunt în primul rând instituţii de învăţământ.

a). din străinătate( from other countries )

1. Vilniaus r. Nemencines Gedimino gimnazija, Nemencine, Lituania – LT
2. Soukroma podripska stredni odborna skola a stredni odborne uciliste o.p.s., Roudnice nad Labem, Cehia – CZ
3. Çinarcik Çok Programli Lisesi, Yalova, Turcia – TR
4. Futuraskolan Lidingö, Suedia – SE
5. Publiczne Gimnazjum nr. 15, Lodz, Polonia – PL
6. Istituto Tecnico Statale Commerciale e per il Turismo ‘Luigi Einaudi’, Padova, Italia –IT

b). din ţară

1. Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Satu Mare
Adresa: Str. Mihai Eminescu nr.5 Satu Mare 440014
Telefon: 0261768855, 0361401077, 0361401078
http://www.eminescusm.ro
E-mail: office@eminescusm.ro
2. Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
web: http://www.usv.ro
3. Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
web: http://www.uaic.ro
4. Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi
web: http://www.tuiasi.ro/
5. Universitatea Bucureşti
web: http://www.unibuc.ro/ro/

 

II. Proiecte

1. Proiecte E-twinning

    Despre eTwinning
Programul „eTwinning” a fost lansat la 14 ianuarie 2005, ca parte a Programului de învăţare permanentă al Comisiei Europene. Se adresează tuturor şcolilor din învăţământul preuniversitar, tuturor profesorilor, indiferent de disciplina predată, directorilor de unităţi şcolare şi inspectorilor şcolari.

Platforma etwinning.net oferă:

    – instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul de învăţare;
– apropierea de celelalte ţări participante şi mai buna cunoaştere a acestora;
– implicarea în activităţi curriculare comune;
– participarea profesorilor la o reţea europeană şi oportunităţi pentru dezvoltare profesională, prin colaborarea în proiecte internaţionale şi prin participarea la seminarii internaţionale de formare/ schimburi de experienţă;
– un cadru atractiv de învăţare pentru elevi şi pentru profesori;
– recunoaşterea oficială şi o mai mare vizibilitate a activităţii participanţilor la nivel naţional şi european;
– premii anuale şi certificate naţionale şi europene de calitate pentru cele mai bune proiecte.

Beneficii ale participării la eTwinning

    Un program pentru profesori

eTwinning facilitează accesul profesorilor la un mediu virtual de colaborare şi de schimb de experienţă, la parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de formare profesională, alături de colegi din ţările europene.

    Un program pentru elevi

Prin participarea la proiecte de eTwinning (înfrăţire online între şcoli), elevii au posibilitatea să comunice cu alţi elevi din ţările participante, să afle elemente de specific cultural sau de specific al educaţiei în ţările partenere, să înveţe utilizând noile tehnologii şi să îşi perfecţioneze competenţele de comunicare în limbi străine.

    Un program pentru comunitate

Înfrăţirea online a şcolilor poate fi însoţită de înfrăţirea comunităţilor. Unele localităţi au decis să se ” înfrăţeasc㔺i completeze comunicarea şi cooperarea online prin alte proiecte – vizite, activităţi culturale pentru adulţi etc.

Proiecte eTwinning derulate în şcoala noastră

a. European Workroom [detalii] – diploma
b. Collaborative short story writing [detalii] – diploma

2. Proiectul internaţional Connecting Classrooms

Connecting Classrooms stabileşte legături strânse de parteneriat între grupuri de şcoli din Marea Britanie şi din peste alte 60 de ţări din întreaga lume. Prin aceste parteneriate programul promovează înţelegerea şi încrederea între tinerii din diferite societăţi  şi crează o lume mai sigură şi mai coerentă pentru viitor.
Scopul proiectului este să creeze şcoli care să promoveze incluziunea culturala. Acesta a fost elaborat în colaborare cu instituţii educaţionale, profesionişti şi factori de decizie din întreaga lume. În proiectul Connecting Classrooms Colegiul Nicu Gane a fost coptat în al II-lea an de proiect de alte şcoli din judeţ. Activităţile se desfăşoară timp de doi ani şi urmăresc ca tinerii să comunice şi să colaboreze cu colegii lor din  alte culturi şi comunităţi. Accentul pe incluziune va înlesni înţelegerea culturilor şi dezvoltarea deprinderilor care îi vor ajuta să trăiască şi să lucreze ca cetăţeni globali.
Profesorii şi conducerile şcolilor sunt sprijiniţi să dezvolte parteneriate şcolare internaţionale şi să le integreze în curriculă şi în planurile de strategie educaţională. Astfel tinerii îşi perfecţionează educaţia,  pregătirea profesională, comunicarea eficientă şi relaţionarea pozitivă.
Ce oferă programul?
• Sprijinirea şcolilor  şi autorităţilor din educaţie pentru a realiza parteneriate internaţionale.
• Dezvoltare profesională pentru profesori şi managementul şcolilor.
• Recunoaştere şi promovare prin Internaţional School Awards (premii şi certificate de calitate internaţională)
• Connecting Classrooms online pentru a dezvolta şi susţine parteneriatele.

3. PROIECTUL MULTILATERAL COMENIUS, LIVE-LEARN-WORK (LLW)

Scopul proiectului
– dezvoltarea deprinderilor de bază pentru a munci într-un mediu multicultural, multi-lingv şi într-o continuă schimbare, pentru a trăi, a învăţa şi a munci într-un spaţiu european comun în care limbile şi culturile diferite, artele şi tradiţiile îi leagă pe oameni aparţinând unor grupuri sociale şi etnice.
[mai multe detalii]

3. Organizatia SoLib (www.solib.ro) desfasoara in perioada 21 Februarie – 19 Aprilie2011 proiectul Economy Works. Printre scolile partenere se afla si Colegiul National „Nicu Gane” Falticeni (alaturi de alte 4 licee de prestigiu din judetul Suceava). [mai multe detalii]

4. Proiect EUROSCOLA

COLEGIUL NAŢIONAL „NICU GANE” Fălticeni, judeţul Suceava, anunţă începerea derulării activităţilor proiectului Euroscola în scopul participării la Concursul naţional pentru liceeni EUROSCOLA, ediţia a VII-a (2014/ 2015), cu tema ” Împreună pentru tinerii Europei – o propunere legislativă de succes„.

Obiectivele acestui proiect sunt:

    • o mai bună cunoaştere a instituţiilor europene şi a rolului Parlamentului European în procesul decizional al Uniunii Europene;
    • responsabilizarea elevilor prin simularea rolului de membri ai Parlamentului European;
    • informarea tinerilor despre necesitatea de a participa la alegerea reprezentan?ilor români în Parlamentul European;
    • dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi de lucru în echipă la elevi;
    • realizarea unui film care să simuleze prezentarea în plen a raportului pe marginea iniţiativei legislative propuse, dezbaterea pe marginea lui (3 interpelări) şi votul final. [mai multe detalii]