Clubul de robotică BIT (Be Innovative in Tehnology)

Robotica este știința care se ocupă cu tehnologia, proiectarea și fabricarea roboților. Robotica necesită cunoștințe de electronică, mecanică și programare. Cea mai mare parte a elevilor învață într-o manieră concretă, experimentând sau simțind, procesează informația activ, făcând experimente sau acționând. Domeniul Roboticii este un domeniu interdisciplinar. Pentru a putea rezolva cu succes o sarcina de lucru sunt necesare cunoștințe aplicate de matematică, fizică, inginerie și programare.

Mai multe despre Clubul de robotică poți găsi pe pagina web a clubului: www.nicugane.ro/Arduino